เรทขนส่ง

ขนส่งสินค้าทางรถ

(ระยะเวลา 3-6 วัน)

ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg) สำหรับสมาชิกทั่วไปประเภทสินค้า น้อยกว่า 300 Kg มากกว่า 300 Kg มากกกว่า 800 Kg มากกกว่า 1,200 Kg

ทั่วไป 40.00 ฿/Kg 35.00 ฿/Kg 30.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
มอก. 55.00 ฿/Kg 50.00 ฿/Kg 45.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 100.00 ฿/Kg 100.00 ฿/Kg 100.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 120.00 ฿/Kg 120.00 ฿/Kg 120.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน

 

ราคาคิดตามปริมาตร (CBM) สำหรับสมาชิกทั่วไปประเภทสินค้า น้อยกว่า 2 CMB มากกว่า 2 CMB มากกกว่า 5 CMB มากกกว่า 10 CMB

ทั่วไป 7,500.00 ฿/CMB 7,000.00 ฿/CMB 6,800.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
มอก. 8,500.00 ฿/CMB 8,000.00 ฿/CMB 7,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 10,000.00 ฿/CMB 10,000.00 ฿/CMB 10,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 13,000.00 ฿/CMB 13,000.00 ฿/CMB 13,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน

ขนส่งสินค้าทางเรือ

(ระยะเวลา 12-16 วัน)

ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg) สำหรับสมาชิกทั่วไปประเภทสินค้า น้อยกว่า 300 Kg มากกว่า 300 Kg มากกกว่า 800 Kg มากกกว่า 1,200 Kg

ทั่วไป 30.00 ฿/Kg 25.00 ฿/Kg 20.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
มอก. 40.00 ฿/Kg 35.00 ฿/Kg 30.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 80.00 ฿/Kg 80.00 ฿/Kg 80.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 100.00 ฿/Kg 100.00 ฿/Kg 100.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน

 

ราคาคิดตามปริมาตร (CBM) สำหรับสมาชิกทั่วไปประเภทสินค้า น้อยกว่า 2 CMB มากกว่า 2 CMB มากกกว่า 5 CMB มากกกว่า 10 CMB

ทั่วไป 5,000.00 ฿/CMB 4,500.00 ฿/CMB 4,300.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
มอก. 6,500.00 ฿/CMB 6,000.00 ฿/CMB 5,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 8,500.00 ฿/CMB 8,500.00 ฿/CMB 8,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 13,000.00 ฿/CMB 13,000.00 ฿/CMB 13,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน